Corona

2021欧洲杯外围推单 & corona

Gepubliceerd: 25 februari 2020 Laatst bijgewerkt: 27 mei 2021

Omdat wij bij 2021欧洲杯外围推单 begrijpen dat de ontwikkeling van het coronavirus veel impact heeft op onze studenten, medewerkers en de campusbezoeker, proberen wij op deze website zoveel mogelijk informatie te delen over de richtlijnen van 2021欧洲杯外围推单. De informatie wordt met regelmaat bijgewerkt en aangevuld op basis van de vragen die we krijgen.

Update 12-05-2021, 12:30 uur
Update 06-05-2021, 17:00 uur
Update 28-04-2021, 10.15 uur
Update 21-04-2021, 17.30 uur

Op deze pagina staat alle belangrijke informatie gebundeld over campus, onderwijs, werken op de campus en evenementen.

Voor iedereen geldt:

 • Blijf thuis bij coronaklachten
 • Volg de richtlijnen van het RIVM
 • Medewerkers werken zoveel mogelijk thuis
Naar de Rijksoverheid

Campus

Openingstijden gebouwen 

 • Iedereen dient zich te houden aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM. In aanvulling op de hygiënemaatregelen van het RIVM zijn richtlijnen van 2021欧洲杯外围推单 opgesteld. Bij de ingang van de gebouwen zijn de gedragsregels van 2021欧洲杯外围推单 terug te vinden. De looproutes zijn aangegeven op de grond. Let verder op de bewegwijzering en stickers die aangeven wat op bepaalde plekken mag of mogelijk is.
 • Studenten, medewerkers, leveranciers en bezoekers die zich bewegen in de binnenruimtes dragen een mondkapje. Tijdens een college, een tentamen, of zittend op een studie- werkplek mag het afgezet worden, mits de anderhalve meter afstand wordt gehouden.
 • Zelftesten kunnen voor extra veiligheid zelf worden afgenomen. Gebruik van zelftesten is op vrijwillige basis en gebeurt zelfstandig. Het afnemen van een zelftest is niet voorwaardelijk voor de individuele student of docent voor toegang tot het onderwijs. Wel moedigt 2021欧洲杯外围推单 het gebruik ervan aan. De zelftesten kunnen worden besteld via het landelijke portal www.zelftestonderwijs.nl. Studenten en medewerkers kunnen hierop inloggen met hun 2021欧洲杯外围推单 account. Na een aanvraag zullen de testen kosteloos worden opgestuurd naar het opgegeven adres. In de FAQ over de campus bij het onderwerp zelftesten is meer informatie te vinden over het gebruik van zelftests.
 • Alle vergaderingen zijn in principe digitaal.
 • Library is geopend voor bezoekers (lenen/inleveren/studieplekken). Toegang is alleen mogelijk op vertoon van een universiteitspas.
 • Vanaf 19 mei zijn weer meer sporten mogelijk. Bezoek de de website van het Sports Center voor meer details. Naast douches en kleedkamers blijven de sportkantines gesloten.  De sportabonnementen worden weer geactiveerd per 19 mei.
 • Het restaurant is open van 11.00-14.00 uur voor take-away lunch en er zijn 30 zitplaatsen beschikbaar om je lunch op te eten.
 • De liften zijn opgenomen in het centrale schoonmaakprogramma en worden in het begin van de werkdag schoongemaakt. Advies is om na gebruik van de lift en voor het betreden van de pantry de handen te wassen. Liftschachten worden geventileerd.

FAQ over coronavirus op de campus 

Onderwijs | On campus als het kan, online omdat het kan

Direct naar de pagina's over:

2021欧洲杯外围推单 werkt, binnen de kaders gesteld door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de overheid, aan scenario’s om zoveel mogelijk het universitair onderwijs doorgang te laten vinden op de campus. Fysieke ontmoetingen van de universitaire gemeenschap vinden wij een belangrijk onderdeel van de academische vorming.

2021欧洲杯外围推单 hanteert daarvoor de volgende uitgangspunten:

 • We garanderen dat we al ons onderwijs dit studiejaar (2020/2021) online aanbieden. Fysieke nabijheid binnen de universitaire gemeenschap is naar onze mening echter een belangrijk onderdeel van het wetenschappelijk onderwijs. Daarom streven we ernaar om indien mogelijk sommige kleinschalige lessen (bijvoorbeeld seminars) op de campus te geven.
 • Vanaf 30 augustus 2021 (studiejaar 2021/2022) zal ons onderwijs op de campus plaatsvinden, als de situatie dit toelaat. Uiteraard zorgen we voor een veilige situatie voor al onze studenten en medewerkers. We vragen onze (aankomend) studenten dan ook zich voor te bereiden op onderwijs op de campus. Mochten de situatie en maatregelen van de overheid onderwijs op de campus niet of maar gedeeltelijk toelaten of mogelijk maken, dan zullen we de nodige maatregelen treffen om het onderwijs op afstand aan te bieden.
 • Houd er rekening mee dat onderwijs, activiteiten en/of tentamens ook online kunnen plaatsvinden. Dat betekent dat je moet beschikken over een stabiele wifi-verbinding (let daar op als je een kamer zoekt!) en een geschikte pc of laptop met actuele software. Houd rekening met de minimumeisen. Zorg ook dat je tafel of bureau en je stoel geschikt zijn om aan te studeren en dat het niet lawaaiig is.
 • Dit studiejaar (2020/2021) vinden de tentamens zowel online als op de campus plaats. Alle tentamens die op de campus aangeboden worden, zullen tegelijkertijd ook online worden aangeboden voor de studenten die niet naar de campus kunnen komen in geval van beperkingen door COVID-19. De online tentamens worden afgenomen met behulp van TestVision en Canvas. Waar nodig wordt er bij de online tentamens online proctoring ingezet.
 • Indien een student niet in de gelegenheid is om tentamens online of juist op de campus te maken, kan een student zich aanmelden voor tentamenregeling I of II. Regeling I: een on campus tentamen online maken (in verband met beperkingen door COVID-19). Regeling II: een online tentamen op de campus maken (in verband met privacy bezwaren, technische omstandigheden of bijzondere persoonlijke omstandigheden). Meer informatie vind je op de pagina Tentamen regelingen studiejaar 2020-2021.
 • Vanaf week 22 tot en met week 28 (31 mei t/m 18 juli) wordt een deel van de tentamens van 2021欧洲杯外围推单 afgenomen bij de Ireen Wüst IJsbaan in Tilburg. De reden voor het uitwijken naar deze locatie is zodat er veilig op 1,5 meter afstand fysieke tentamens afgenomen kunnen worden.
 • Op de pagina FAQ over coronavirus voor studenten staat meer informatie over onderwijs en tentamens. Op deze pagina staat de laatste informatie.  
 • Te allen tijde stellen we het belang van een veilige en inclusieve universitaire gemeenschap voorop, online en op de campus.
 • Het is weer mogelijk voor alle studenten om een studieplek of groepsruimte op de campus te reserveren. 
 • LocHal heeft ook werkplekken beschikbaar voor studenten.
 • Het contact tussen studenten en de docenten verloopt per e-mail. Het is niet de bedoeling dat studenten het departement op de campus bezoeken.

Uitwisselingen

De pandemie blijft van invloed op de plannen van studenten om in het buitenland op uitwisseling te gaan of om naar Tilburg te komen voor een uitwisseling. Uitwisselingen in het academisch jaar 2021-2022 zijn daarom alleen mogelijk in lijn met de ontwikkeling van de pandemie en de landelijke richtlijnen en die van 2021欧洲杯外围推单 en partneruniversiteiten. 

Op 20 april 2021 heeft het College van Bestuur van 2021欧洲杯外围推单 het uitwisselingsbeleid voor de inkomende- en uitgaande uitwisselingen in het najaar van 2021 vastgesteld. Het uitwisselingsbeleid voor het voorjaar van 2022 is nog niet bekend en wordt in lijn met de ontwikkeling van de pandemie vastgesteld door het College van Bestuur. Een overzicht van het huidige voorjaarsuitwisselingsbeleid 2021, het najaarsuitwisselingsbeleid 2021 en antwoorden op gerelateerde vragen staan in de FAQ-sectie over uitwisselingen.

FAQ over uitwisselingen

Praktische zaken over (thuis)quarantaine

 • Alle studenten die reizen vanuit landen en regio's die op de volgende website van de Nederlandse overheid staan vermeld, wordt sterk aangeraden om na aankomst 10 dagen in thuisquarantaine gaan. Je moet gedurende deze 10 dagen in je appartement of studentenkamer blijven en die op geen enkel moment verlaten. Meer informatie over wat thuisquarantaine betekent, staat op de website van de Nederlandse overheid.
 • Meer informatie over (thuis)quarantaine staat op de pagina FAQ over coronavirus voor studenten.

FAQ over coronavirus voor studenten 

FAQ over coronavirus voor aankomend studenten 

Werken op de campus

 • Medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. Alle belangrijke informatie met betrekking tot thuiswerken hebben we gebundeld op deze pagina en dit document.
 • Regels rondom thuiswerken zijn aangescherpt zolang de nieuwe maatregelen gelden. Medewerkers werken thuis, tenzij het echt niet anders kan. Alleen voor locatiegebonden werk komen medewerkers naar de campus. Denk aan docenten die colleges geven. Ook medewerkers die vanwege hun persoonlijke omstandigheden niet thuis kunnen werken, mogen naar de universiteit komen. De universiteit gaat erop toezien dat alleen medewerkers die aan onderstaande criteria voldoen mogen komen werken op de campus. Per eenheid wordt dit geïnventariseerd en op gestuurd door de directeuren en corona-coördinatoren:  
  • Het verzorgen of ondersteunen van fysiek onderwijs, opnemen van digitaal onderwijs, en toetsing;
  • Het uitvoeren van locatie-gebonden (lab)onderzoek;
  • Uitvoeren van bedrijfskritische processen en processen die de nodig zijn om de algehele bedrijfsvoering in stand te houden;
 • Medewerkers die zich bewegen in de binnenruimtes dragen een mondkapje.
 • Zelftesten kunnen voor extra veiligheid zelf worden afgenomen. Gebruik van zelftesten is op vrijwillige basis en gebeurt zelfstandig. Het afnemen van een zelftest is niet voorwaardelijk voor de individuele student of docent voor toegang tot het onderwijs. Wel moedigt 2021欧洲杯外围推单 het gebruik ervan aan. De zelftesten kunnen worden besteld via het landelijke portal www.zelftestonderwijs.nl. Studenten en medewerkers kunnen hierop inloggen met hun 2021欧洲杯外围推单 account. Na een aanvraag zullen de testen kosteloos worden opgestuurd naar het opgegeven adres. In de FAQ over de campus bij het onderwerp zelftesten is meer informatie te vinden over het gebruik van zelftests.
 • Op de pagina FAQ over coronavirus voor medewerkers staat meer informatie over wanneer medewerkers de campus mogen bezoeken (bijvoorbeeld voor grenswerkers, medewerkers die terugkomen uit een risicogebied, of medewerkers die verblijven in het buitenland anders dan vakantie) en welke regels zij daarbij moeten volgen. Informatie over wanneer verplichte (thuis)quarantaine geldt, is ook opgenomen in FAQs.  
 • Tijdens de werkzaamheden op de campus worden de landelijke algemene richtlijnen van de overheid en het RIVM gevolgd. In aanvulling op de hygiënemaatregelen van het RIVM geldt dat de medewerker de richtlijnen van 2021欧洲杯外围推单 in acht neemt. Bij de ingang van de gebouwen zijn de gedragsregels van 2021欧洲杯外围推单 terug te vinden.
 • Docenten kunnen het aanvraagformulier videocolleges op locatie gebruiken wanneer zij een college op de campus willen (laten) opnemen.

FAQ over coronavirus voor medewerkers 

Evenementen

 • Bij promoties zijn maximaal 30 gasten welkom. Bij oraties en afscheidsredes geldt een maximum van 75 aanwezigen. Voor extra veiligheid vragen wij bezoekers bij deze evenementen voor hun komst naar onze campus een zelftest af te nemen.
 • Bij studie-inhoudelijke bijeenkomsten van studieverenigingen, symposia en congressen zijn maximaal 30 gasten welkom. Wij vragen studenten om bij deze gelegenheden voor hun komst naar onze campus zelf een sneltest af te nemen.
 • Evenementen en sociale bijeenkomsten zoals borrels zijn nog niet toegestaan. Organisatoren worden door Conference & Event Support geholpen met het zoeken naar alternatieven.

FAQ over coronavirus  voor events

Contactinformatie

Staat het antwoord op  jouw vraag er niet bij, dan kun je op de volgende manieren contact opnemen:

E-mail
Telefoon

Take care and look out for each other

De huidige coronasituatie vraagt veel van ons allemaal.
Hoe blijf ik in contact met mijn studiegenoten of mijn collega's?