wim van de donk

Wim van de Donk benoemd tot voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei

Gepubliceerd: 18 mei 2021 Laatst bijgewerkt: 19 mei 2021

Prof. dr. Wim B.H.J. van de Donk is op voordracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei met instemming van de minister-president en de staatssecretaris van VWS, bij Koninklijk Besluit benoemd tot voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Per 1 juni 2021 neemt hij het voorzitterschap over van Gerdi A. Verbeet die het voorzitterschap sinds 1 juni 2016 bekleedt.

Wim van de Donk (Veghel, 1962) is Rector Magnificus, tevens voorzitter van het College van Bestuur van 2021欧洲杯外围推单. Daarvoor was hij elf jaar Commissaris van de Koningin/Koning in de Provincie Noord-Brabant. Naast zijn hoogleraarschap maatschappelijke bestuurskunde aan 2021欧洲杯外围推单 was hij tussen 2004 en 2009 voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

In 2008 hield Van de Donk op verzoek van het Nationaal Comité de 5 mei-lezing waarin hij stelde dat vrijheid verplicht: “De bevrijding was niet alleen een verlossing, maar ook een opdracht: vrijheid moet worden geleerd, ontwikkeld, verdedigd, gedeeld, en dat telkens weer opnieuw.”

In 2018 sprak hij op verzoek van het comité tijdens de presentatie van het lustrumprogramma 75 jaar vrijheid: “75 jaar geleden kwam de bevrijding van buiten. Nu lijkt het nodig bij de herdenking ervan ook eens goed in onze eigen spiegel te kijken. Het heeft er alle schijn van dat de opdracht om onze vrije en democratische samenleving ook voor de komende generaties te behouden, vooral een dringende opdracht voor ons zelf geworden is.”

De benoeming van Van de Donk geldt voor een periode van zes jaar.

Noot voor de redactie